BIA helpt bij oplossen personele knelpunten

26 september 2022
Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie (BIA) - ION Vallei

Met het Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie (BIA) helpt UWV werkgevers om personele knelpunten op te lossen. Na een analyse doet een analist BIA voorstellen om de werkprocessen te herstructureren.

Resultaat van de voorstellen is dat het huidige personeel meer tijd krijgt voor zijn primaire taken, werkgevers minder personeelsproblemen ervaren en dat er daarnaast ruimte komt voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat houdt het Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie in?
Het Bedrijfsadvies bestaat uit twee stappen. In de eerste stap, de analysefase, houdt de analist interviews met het personeel. Samen bepalen zij welke primaire en welke ondersteunende taken in het werk voorkomen. Bij stap twee, herontwerp, wordt er een advies opgesteld over hoe de processen zo uitgevoerd kunnen worden, dat het huidige personeel zich meer kan richten op de primaire taken. Ondersteunende taken kunnen dan uitgevoerd worden door nieuw aan te trekken personeel, bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, niet alleen Wajongeren, komen in beeld om deze ondersteunende taken bij de werkgever over te nemen.

Het Bedrijfsadvies is interessant voor de werkgever omdat BIA kosteloos is en werkgevers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via financiële regelingen voordeliger in dienst kunnen nemen. Daarnaast kan het bijdragen aan de MVO-doelstellingen van de werkgever.

Samenwerking analist en adviseur werkgeversdienstverlening
Als een adviseur Werkgeversdienstverlening in gesprek is met een werkgever, dan is hij steeds op zoek naar het achterliggende personeelsvraagstuk. Met kennis van het Bedrijfsadvies kan hij voorstellen of BIA mogelijk een antwoord is op de knelpunten die de werkgever benoemt. Als de werkgever geïnteresseerd is, betrekt de adviseur de gespecialiseerde analist. Voor de functie van analist heeft UWV een groot aantal medewerkers speciaal opgeleid om werkgevers op dit terrein te adviseren. Deze analist voert vervolgens de analysefase en het herontwerp uit. De adviseur neemt daarna de implementatie van het advies voor het herontwerp voor zijn rekening.

Ontwikkeling van het Bedrijfsadvies
De Universiteit van Maastricht heeft, samen met UWV, de BIA-methode ontwikkeld. Het Bedrijfsadvies heeft zich daarna verder doorontwikkeld tot het Bedrijfsadvies 2.0. In deze nieuwe versie zijn de vraag van de werkgever en de wensen en behoeften van het huidige personeel het uitgangspunt.
Meer informatie over hoe het proces van het bedrijfsadvies eruitziet, vindt u hier